Nhân viên hội trường

Tuyển Dụng và Cung Cấp Nhân Sự Hội Trường

Công việc hội trường, là công việc phục vụ ở các hội trường khách sạn, hội trường tiệc cưới, những hội trường có sự kiện, họp, hội nghị. Là công việc không đòi hỏi chuyên muôn cao chỉ cần có sức khỏe, sự khéo léo, nhanh nhẹ

Đọc thêm